Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Jsem obyčejnej fotografickej amatér, rád ale chodím pěšky a sem tam něco zachytím.


reklama

37 fotek, 10.4.2017, 27 zobrazení, 6 komentářů | klasická-fotografie, koníčky, města, ostatní, příroda
Ze společného focení 13-cti fotografů v Praze
22 fotek, 19.8.2016, 56 zobrazení, 49 komentářů | cestování, dokumenty, makro, města, příroda
Botanická zahrada v Teplicích v Č,
45 fotek, 12.8.2016, 59 zobrazení, 18 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Zřícenina hradu Vrškamýk

Významný královský raně gotický hrad, založený už králem Václavem I. v 1. pol. 13. stol., u dnešního Kamýku nad Vltavou. Podle některých zdrojů mohl být až do r. 1420 střediskem královského loveckého obvodu, novější poznatky však svědčí o jeho zániku už v 1. pol. 14. stol. V letech 2008-10 proběhly citlivé úpravy areálu a archeologický průzkum, areál byl oplocen (zůstává však volně přístupný, přímo přes něj prochází zelená turistická cesta) a byla vybudována dřevěná vyhlídková věž
15 fotek, 11.8.2016, 42 zobrazení, 15 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, vesnice
Obec Petrovice u Sedlčan - rozhledna Kuníček

Rozhledna z roku 2008 známá jako Kuníček stojí kousek pod vrcholem kopce Hodětín (572 m n. m.) nedaleko Petrovic na Sedlčansku. Jde o atypickou vyhlídkovou věž postavenou ze dvou částí.
Dole je kamenná podstava, k níž vedou dvě schodiště a na které je ve výšce 12 metrů vyhlídka. Druhá část je vlastně obyčejná typizovaná železná konstrukce mobilních operátorů. Na ní se ve výšce 36 metrů nachází hlavní vyhlídková plošina. K vrcholu vede celkem 201 schodů. Nabízí kruhový pohled na oblast středního Povltaví, Českou Sibiř, Brdy a Šumavu.
27 fotek, 7.8.2016, 34 zobrazení, 21 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
ZÁMEK BLATNÁ

Zámek Blatná se nachází ve stejnojmenném městě asi 60 kilometrů severně od Českých Budějovic a 95 km jižně od Prahy. Blatná patří nesporně mezi stavebně historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás.[1]

Původně se jednalo o tvrz, jejíž počátky sahají do 13. století. Během 14. století získává tvrz charakter gotického hradu.
20 fotek, 31.7.2016, 78 zobrazení, 22 komentářů | cestování, dokumenty, klasická-fotografie, příroda, vesnice
Dolní Žleb je poslední vesnice v Česku na levém břehu Labe před hranicemi s Německem. D. Žlebem vede cyklostezka z DC, která pokračuje dále do Německa. Spojení s pravým břehem Labem je přívozem a po silnici je to do Hřenska s jeho soutěskami a Pravčickou bránou cca 5 km.
8 fotek, 21.7.2016, 57 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Bitva u Kolína

Bitva u Kolína proběhla 18. června 1757, kdy se nedaleko Kolína střetla vojska pruského krále Fridricha II. s rakouskou armádou polního maršála Leopolda Dauna, posílenou o saské jezdecké pluky. Zpočátku nerozhodná bitva skončila vítězstvím početně silnější rakouské armády. Její výsledek přiměl pruskou armádu ukončit obléhání Prahy a měl rozhodující vliv na další průběh sedmileté války.
16 fotek, 21.7.2016, 53 zobrazení, 9 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Zámek Radim

O prastaré sídelní tradici v okolí Radimi svědčí terénní pozůstatky blíže neprozkoumaného slovanského hradiště o rozloze 6,3 ha. První písemná zmínka o vesnici je z roku 1320 jako o sídle Bedřicha z Radimi. Až do roku 1541 kdy vesnici získal panský rod Zárubů z Hustířan byla v držení drobné venkovské šlechty. Jan Záruba z Hustířan byl poslední člen této rodiny na Radimi protože se aktivně zúčastnil stavovského povstání v roce 1618. Po jeho potlačení se roku 1628 rozhodl pro emigraci a panství prodal Adamovi z Valdštejna. Po něm panství několikrát změnilo majitele až v roce 1788 získal Radim knížecí rod Lichtenštejnů. Ten ji držel ve vlastnictví až do roku 1848 kdy zámek získal Jaroslav Bukovský. Radimský velkostatek si však Lichtenštejnové podrželi až do roku 1923. V letech 1948-1990 zámek vlastnil stát a poté byl vrácen v restituci rodině Bukovských. V roce 2005 byl zámek prodán novému majiteli.
30 fotek, 21.7.2016, 51 zobrazení, 26 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Čtyřkřídlý renesanční zámek v Kostelci nad Černými lesy, zámecká kaple sv. Vojtěcha a farní kostel sv. Andělů na náměstí Smiřických.
45 fotek, 20.7.2016, 39 zobrazení, 25 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Arciděkanský chrám sv. Jakuba Staršího v Kutné Hoře

Kostel svatého Jakuba Staršího je gotický městský kostel v Kutné Hoře. Výstavba probíhala od první poloviny 14. století až do 15. století a svým dílem přispěla i parléřovská huť. Kostel je snadno rozpoznatelný díky dvojici věží západního průčelí, z nichž severní měří 84m a jižní nebyla nikdy dostavěna. V roce 1995 byl spolu s dalšími památkami historického centra Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO
57 fotek, 20.7.2016, 52 zobrazení, 30 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Dominantou města je pozdně gotický katedrální chrám sv. Barbory, který je společně s historickým jádrem města a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Byl založen již roku 1388 a prvním stavitelem chrámu byl Jan Parléř, syn stavitele chrámu sv. Víta v Praze Petra Parléře. Za husitských válek byla stavba přerušena, a to až do roku 1482, kdy se stavby ujal další slavný stavitel Matěj Rejsek. Když poklesla těžba stříbra byl v roce 1558 chrám uzavřen provizorní zdí. Roku 1626 byl chrám předán do správy jezuitům a částečně přestavěn v barokním slohu. Poté zůstal více než 300 let nedokončen. Až v období let 1884 – 1905 byl chrám dostavěn do podoby, ve které ho můžou návštěvníci vidět dnes. Chrám byl zasvěcen patronce horníků, sv. Barboře, a jeho interiér byl vyzdoben několika pozoruhodnými freskami s báňskou tematik
40 fotek, 18.7.2016, 51 zobrazení, 15 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Český Brod a pomník Prokopa Holého na Husově náměstí, kostel sv. Gotharda na náměstí Arnošta z Pardubic, historická zvonice, městská Kouřimská brána, městské hradby a městské podzemí pod náměstím. Vše foceno z ruky, bez blesku, stativu i podzemí.
32 fotek, 21.6.2016, 41 zobrazení, 7 komentářů | dokumenty, klasická-fotografie, kultura, města, ostatní
V Ústí n. L. se uskutečnila velmi zajímavá akce a to listování a předčítání kapitol z knížky Amerického spisovatele Roberta Fulghulma, včetně předvádění hereckých scének těchto úryvků a to vše za osobní přítomnosti slavného spisovatele. Bylo to kouzelné, pan Fulghum je veselý, společenský, vtipný a velmi vitální starší pán, který uměl navodit krásnou veselou atmosféru. Předčítání včetně scének zajistil herci Jiří Ressler, Věra Hollá a Alan Novotný, kteří předvedli perfektní výkon. Celé setkání proběhlo ve Vědecké knihovně v Ústí n.L. Na závěr samozřejmě podpisová akce slavného spisovatele do jeho knížek, přinesených i nově zakoupených.
39 fotek, červen 2016, 42 zobrazení, 6 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Kostel sv. Tří králů v Libouchci.
pozdně gotický kostel sv. Tří králů stojí na mírném návrší nad hlavní komunikací procházející Libouchcem, uprostřed rozsáhlého hřbitova. Spolu s obcí je uváděn v polovině 14. století. Přestavěn byl částečně v roce 1857 a obnoven na samém konci 19. století – mezi lety 1897–98.
Kostel je jednolodní, obdélníkový, ukončený pětibokým presbytářem. Hranolová dvoupatrová věž je na jižní straně lodi. Na presbytáři se dochovaly mohutné opěráky a kružby oken.
Uvnitř kostela je pseudogotické zařízení.
Ke kostelu se vchází barokní branou a před hřbitovní zdí stojí barokní sousoší Kalvárie z r. 1728.
50 fotek, červen 2016, 47 zobrazení, 19 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Zámek Hluboká nad Vltavou vypadá naprosto pohádkově a jistě by nikdo neodmítl bydlení v tak krásném sídle. Pravé zámecké bydlení se vám nejspíše již nesplní, ale prohlídku bohatých interiérů a zámeckého parku si nenechte ujít. Současná podoba zámku vznikala během let 1840 – 1871 a velkým vzorem přestavby se stal královský zámek Windsor.

Naši národní kulturní památku zámek Hluboká najdete na příkrém ostrohu nad řekou Vltava, blízko Českých Budějovic. Na výlet si vyhraďte alespoň jeden den, protože Hluboká nad Vltavou vám nabízí hned několik prohlídkových okruhů, které určitě přivítáte s nadšením. Po seznámení s interiéry se vydejte do zámeckého parku s cizokrajnými dřevinami nebo na věž z nádherným výhledem na krajinu kolem. Velmi pěkně připravená je i Alšova jihočeská galerie, která je umístěna v neogotické jízdárně. Kvalitní a významné sbírky českého gotického, moderního a současného umění doplňuje i soubor nizozemského a evropského malířského umění. Mezi zajímavé exponáty patří gotické madony.
Hluboká se ocitla v držení českých králů až do časů Karla IV. Potom zámek vlastnilo několik významných šlechtických rodů, mezi nimi například Pernštejnové, páni z Hradce, Malovci z Malovic a Schwarzenberkové. Zajímavostí je, že ačkoliv nebyla Hluboká nikdy loveckým zámkem ani hradem, využívala se jako základna pro každoroční uskutečnění hlubocké honební sezóny. Stávalo se tak ve druhé polovině 19. století, před první světovou válkou a za první republiky. Honitbu pořádali Schwarzenbergové pro pozvanou vybranou společnost a hony měly nejprve trvání dva týdny a od roku 1907 šest dnů. Lov se zaměřoval na drobnou zvěř, na nadhánění černé zvěře, muflonů a daňků ve Staré oboře. Později se pořádal také parforsní hon a na nádvoří probíhal výřad spárkaté zvěře.
56 fotek, 16.6.2016, 42 zobrazení, 35 komentářů | cestování, dokumenty, klasická-fotografie, města, zvířata
Během pobytu v Jižních Čechách jsme navštívili m.j. i ZOO v Hluboké n.V. Je to nádherné ZOO na rovině, zhuštěné, s krásně vedenou prohlídkovou trasou.
20 fotek, 15.6.2016, 34 zobrazení, 10 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Masarykovo náměstí, krásné měšťanské domy, stará radnice s věží a krásná renesanční kašna v Třeboni.
39 fotek, 15.6.2016, 47 zobrazení, 12 komentářů | architektura, dokumenty, kultura, města
Schwarzenberská hrobka (Domanín)
Schwarzenberská knížecí hrobka u Domanína

Schwarzenberská hrobka je hrobka rodu Schwarzenbergů v Domaníně v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se poblíž katastru Třeboně II v třeboňském parku jihovýchodně od rybníka Svět, necelé 2 km od třeboňského Masarykova náměstí. Založil ji Jan Adolf II. Schwarzenberg (1799-1888) na podnět své manželky Eleonory Schwarzenbergové, rozené z Liechtensteinu (1812-1873). Stavba začala roku 1874 a byla dokončena roku 1877. V hrobce je uloženo 26 rakví. Ve věci vlastnictví probíhá soudní řízení, správu nadále zajišťuje Národní památkový ústav a hrobka je přístupná veřejnosti.
11 fotek, 13.6.2016, 41 zobrazení, 9 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Týn nad Vltavou je město v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji, 28 km severně od Českých Budějovic na řece Vltavě. V roce 2011 zde žilo přes 8 tisíc obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 4 303 ha.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.